Frequently Asked Question

Cum pot sterge un singur apel din jurnal? Model A4All
Last Updated 11 years ago

Pentru a sterge un singur apel din jurnal, va rugam sa realizati urmatoarii pasi:
Meniu principal>Jurnal apeluri>Apasati timp de trei secunde pe apelul pe care doriti sa-l stergeti >Eliminati din jurnalul de apeluri.

Model A4All

Please Wait!

Please wait... it will take a second!